Nasze inne usługi

Produkcja pasz na zamówienie

Wyposażenie, które posiadamy, daje możliwość produkcji pasz na indywidualne potrzeby.

Usługi pakowania

Mamy urządzenia dla technologicznego rozładunku/załadnuku i pakowania towaru

Usługi magazynowania

Towar jest magazynowany na hali o powierzchni 1500 m2 oraz znajduje sie pod ochroną i  video – monitoringiem. Magazyn umożliwia przechowywanie towarów w warunkach zabezpieczających  jakość. Pasze z GMO i bez GMO, materiały grzewcze i opałowe przechowywane są oddzielnie.

Transport i logistyka

Ponieważ część towarów pochodzi z zagranicy, dbamy szczególnie o to aby zostały szybko dostarczone do klienta  zachowaniu harmonogramu dostaw. W tym celu posiadamy własne środki transportu – plandeki. W razie potrzeby dysponujemy też  innymi typami pojazdów. Współpracujemy z spedytorami i właścicielami pojazdów aby zapewnić  ciągłość dostaw. Przewozimy towar szybko, tanio i na czas.

Odprawa celna

Zalatwiamy wszystkie formalności. Z powodzeniem rozwiązujemy wszystkie kwestie związane z odprawą celną i towarów dla naszych klientów. Wspaniałe doświadczenie, ugruntowane procesy i ich metody pozwalają nam być lepsze pod względem zagranicznej działalności gospodarczej i rozwiązywania wszelkich problemów z odprawą celną

Pakowanie

Ecoway sp. z o.o. oferuje różne rodzaje opakowań, zależnie od potrzeb państwa i od typu towaru. Często oferujemy towar w big begach. Takie opakowanie daje możliwość przechowywać towar na magazynie na małej powierzchnie w porównaniu do przechowywania towaru luzem. Opakowanie też zmniejsza negatywną działalność wilgotności, temperatury, atmosferycznych wpływów.