Magazynowanie towarów

Towar jest magazynowany na hali o powierzchni 1500 m2 oraz znajduje sie pod ochroną i  video – monitoringiem. Magazyn umożliwia przechowywanie towarów w warunkach zabezpieczających  jakość. Pasze z GMO i bez GMO, materiały grzewcze i opałowe przechowywane są oddzielnie. Regularnie są wykonywane czynności, związane z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją na podstawie zawartych umów z odpowiednimi służbami.

W magazynie odbywają się regularne kontrole weterynaryjne pod kątem dotrzymania przepisów przechowywania. Kontroli również podlega dystrybucja pasz i towarzysząca dokumentacja. Inspekcję również przeprowadzają inne urzędy, takie jak straż pożarna, sanepid i służby BHP.  Jest zapewnione separowanie towarów w celu uniknięcia zanieczyszczeń jednego towaru drugim. Dzięki temu otrzymują Państwo produkt czysty i wyselekcjonowany.

CO WAŻNIE DLA CIEBIE

Odbiór i przyjmowanie surowców odbywa się w magazynie naszej firmy, z zachowaniem przepisów. Samochody wjeżdżające na teren magazynu są zawsze dezynfekowane przed rozładunkiem. Na hali magazynowej odbywa się również pakowanie.

Pracują u nas wykwalifikowani pracownicy,  którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie przechowywania i pakowania pasz oraz materiałów opałowych. Systematycznie przechodzą szkolenia z zasad pracy z materiałami paszowymi. Praca w magazynie jest związana z obsługiwaniem różnych urządzeń dla tego dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy naszej kadry.

Parametry surowców, które wpływają do magazynu nie są stałe. Dlatego też zawsze od nowych towarów pobieramy próbki i wykonujemy badania kontrolne metodą paskową lub inną.