Pellet z drewna

Pellet z drewna jest granulatem, wyprodukowanym z surowca pochodzenia leśnego, co robi jego ekologicznie biezpiecznym paliwem.  Ma szerokie zastoswanie w domach prywatnych i również w przemysłu. Ecoway sp. z o.o. oferuje pellet z drewna z drewna igliastego i liściastego.  Pellet  drewniany jest idealny jako paliwo do kominków, pieców, kotłów. Pellet  leśny ma  wysoką wartość energetyczną, generując dużo ciepła przez długi czas, nie pozostawia dużo popiołu. Będąc absolutnie naturalnym produktem, pozwalają bezpiecznie i ekonomicznie otrzymywać energię cieplną bez zanieczyszczania środowiska. Wybierając pellet jako sposób na ogrzewanie, dbamy o środowisko naturalne. Pellet z drewna powstaje z odpadów, a po jego spaleniu otrzymamy bogaty w związki mineralne popiół, który powtórnie można wykorzystać jako nawóz. Spalając pellet, nie zwiększamy ilości CO₂ w atmosferze, ponieważ wydziela się go tylko tyle, ile rośliny pobrały go w trakcie procesu fotosyntezy w czasie swojego wzrostu. Pellet z drewna jest szybko odnawialnym żródłem paliwa –  wprzeciwieństwie do ropy, gazu czy węgla proces odnowienia biomasy trwa bardzo krótko – od roku do kilkunastu lat.

Oferujemy naszym klientam pellet z drewna róznego diametru (6, 8 mm), jakości ( ENplus A1, A2, B, przemysłowy), pochodzenia (drewna igliaste, drewna liściaste, mieszany) oraz w różnym opakowaniu.