Pellet ze słomy

Pellet ze słomy – jest to rodzaj odnawialnego, ekologicznego paliwa stałego w postaci granulatu, powstającego ze sprasowanej pod wysokim ciśnieniem biomasy. Spotyka się również określenia pellet na granulaty powstałe z innej biomasy roślinnej, tzw. agropellet (np. pellet ze słomy).

Zależnie od pochodzenia zboża, pellet ze słomy może być rzepakowy, pszeniczny, mieszany, lub inny. Na razie my oferujemy pszeniczny i rzepakowy pellet ze słomy, a także mieszany z dodatkiem siana.

Pellet ze słomy (albo nazywany agro-pellet) może być używany jak w dużych zakładach produkcyjnych, tak i w małych prywatnych pomieszczeniach.