Śruta rzepakowa sypka oraz granulowana GMP +

Śruta rzepakowa jest produktem powstającym w procesje ekstrakcji oleju z nasion rzepaku. Z tego względu, skład chemiczny śruty różni się znacznie od nasion surowych.

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa może być znaczącym zamiennikiem śruty sojowej ze względu na zbliżony poziom aminokwasów. Nasze odmiane rzepaku charakteryzują się niską zawartością glukozynolanów oraz niskim udziałem kwasu erukowego.

Śruta,  że oferuje Ecoway sp. z o.o.  jest wyprodukowana na nowoczesnych   zakladach ekstrakcji oleju z dotrzymaniem  norm higieny pasz, które już posiadają certyfkatu ISO, HACCP ta inne. Śruta rzepakowa oferowana przez Ecoway . z o.o. jest wolna od pałeczek Salmonelli.

Śruta rzepakowa powstaje w takie etapy: przyjmowanie i wstępna obróbka nasion oleistych, luszczenie, prasowanie, ekstarkcja rozpuszczalnikami organicznymi, hydratacja, ochlodzenie, pakowanie.

Nasze przedstawicele sprawdzają zakłady produkcyjne na zachowanie zasad bezpieczenstwa  pasz oraz spełnienie przepisów UE, dotyczące produkcji pasz.