Śruta słonecznikowa

Śruta słonecznikowa jest otrzymywana z nasion słonecznika o różnym stopniu odłuszczenia i odtłuszczenia, stąd jej wartość pokarmowa jest zmienna. Oferowana  Ecoway sp. z o.o.  śruta słonecznikowa jest wyprodukowana na różnych zakładach z dotrzymaniem  norm higieny pasz. Śruta słonecznikowa powstaje w takie etapy: oczyszczenie ziaren, luszczenie,  milenie, prasowanie,  ekstrakcja oleju, ochlodzenie oraz pakowanie. W załeżności od potrzeb państwa nasza firma oferuje  śrutę słonecznikową granulowaną i sypką.

Śruta słonecznikowa może być wykorzystana w paszach dla drobiu, trzody, bydła i innych zwięrząt.

Nasze przedstawicele sprawdzają zakłady produkcyjne z którymi współpracujemy na zachowanie zasad higienę karmów.